?

Log in

No account? Create an account

nkr_news


ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆ ԿՈՆՖԼԻԿՏ


Previous Entry Share Flag Next Entry
Սերժ Սարգսյան. «Այլ լուծում գոյություն չունի»
logo-lurer-yandex
lurer wrote in nkr_news
19:38 28.07.2011
Սերժ Սարգսյան. «Այլ լուծում գոյություն չունի»
Սերժ Սարգսյան. «Այլ լուծում գոյություն չունի»

9 Ձայն

Տեքստն ամբողջությամբ կարդացեք ԼՈՒՐԵՐ.net ազատ լրոտվական ցանցում